En compliment de l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que el responsable d’aquest lloc web és:

IDENTITAT: “HOTEL NOGUERA MAR, S.L.”

C.I.F / N.I.F.: B54011457

ADREÇA: C/ LLAC MAJOR, 3, 03700 DENIA (ALICANTE)

TELÈFON: 966475650

E-MAIL: info@nogueramarhotel.com

DADES REGISTRALS: Registro Mercantil de la provincia de Alicante, Tomo 2938, Folio 80, Sección 8ª, Hoja A-92534, I/A 1